Kompass Consulting zaprasza do udziału w realizacji nowego projektu realizowanego na Dolnym Śląsku, w ramach działania 8.3., Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy, Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk.

Do góry